Jeep Coffee

Khách hàng

JVA

Địa điểm

Quận 7

Loại công trình

Thương mại

Phong cách

Industrial