Văn phòng The Imperial Hotel

LOẠI CÔNG TRÌNH

Văn phòng

ĐỊA ĐIỂM

Vũng Tàu

NĂM HOÀN THÀNH

2015