Văn phòng 7 tầng

CHỦ ĐẦU TƯ

Mr Tuấn

ĐỊA ĐIỂM

Quận Bình Thạnh

NĂM HOÀN THÀNH

2019