Biệt thự Chị Bình

KHÁCH HÀNG

Ms Bình

ĐỊA ĐIỂM

Dĩ An, Bình Dương

NĂM HOÀN THÀNH

2016