Văn hóa
NEWTECONS

Việc thấu hiểu – lan tỏa giá trị văn hóa của Công ty là trách nhiệm, cũng như nhiệm vụ của toàn thể nhân viên, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến mọi vị trí trong Công ty.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoalimco/public_html/wp-content/themes/canhcam/templates/quy-newshare.php on line 64

Chính sách phúc lợi

Chúng tôi không ngừng xây dựng, cải thiện và bổ sung các chế độ phúc lợi, chính sách đãi ngộ ngày một tốt hơn, với mong muốn CBNV xem Newtecons là gia đình thứ hai, tận tâm cống hiến, đồng lòng phát triển, cùng nhau vươn tới những thành tựu nhất định.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hoalimco/public_html/wp-content/themes/canhcam/templates/quy-newshare.php on line 124

Cơ hội
thăng tiến

Con người chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững

Chúng tôi tin rằng đầu tư cho đào tạo là đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Do đó, tại NEWTECONS mỗi CBNV sẽ có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng được định hình từ những chương trình đào tạo phù hợp nhất với mục tiêu bản thân. Chắc chắn rằng, năng lực của nhân viên sẽ được nâng lên từng ngày, đó là học hỏi những đồng nghiệp xuất sắc và được đào tạo bởi chuyên gia của công ty bằng các khóa học bài bản.


Notice: Undefined variable: hide_section in /home/hoalimco/public_html/wp-content/themes/canhcam/templates/quy-newshare.php on line 199
N_Blue

QUỸ
NEWSHARE

Người Newtecons lan tỏa giá trị nhân văn

Xuất phát từ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, Quỹ Newshare được thành lập để hỗ trợ cán bộ nhân viên Newtecons có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong tương lai Quỹ Newshare sẽ hướng đến những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời yếu thế trong xã hội.